กิจกรรม

BIKE อุ่นไอรัก @ ระนอง

เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๖๑ พ.ต.อ.วีรยศ การุณยธร ผกก.ตม.จว.ระนอง นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดระนอง โดยร่วมปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะทาง ๒๙.๐ กิโลเมตร

head_home

ผลการดำเนินงานดีเด่นตามนโยบาย ผบ.ตร. (รอบสัปดาห์)

ออกกำลังกายประจำสัปดาห์

การสืบสวนจับกุม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คู่มือ คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

รายงานการประชุม แจ้งผล อนุญาตอยู่ต่อ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ แจ้งเบาะแส คนต่างด้าวผิดกฎหมาย
ศูนย์บริการข้อมูล ภาครัฐ 1111 แจ้งที่พัก คนต่างด้าวระบบใหม่
ศูนย์บริการข่าวสาร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คนหายพลัดหลง กองทะเบียนประวัติอาชญากร
การจัดการเรียนรู้ คนหายพลัดหลง กองทะเบียนประวัติอาชญากร

.