ตม.จว.ระนอง@ตรวจสอบสถานบริการ คาราโอเกะ

0
705

วันที่ 5 ก.ค.59 เวลาประมาณ 20.15 น. พ.ต.ท.ชิติพัทธ์ ยางสวย สว.ตม.จว.ระนอง พร้อมด้วยจนท.งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ระนอง  ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย.58 ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.ร้านถุงเงินถุงทองคาราโอเกะ ซอย 15 ต.บางริ้น อ.เมือง จว.ระนอง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และ จนท.ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา37,มาตรา38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

2.ร้านกบป้อมคาราโอเกะ ซอย 15 ต.บางริ้น อ.เมือง จว.ระนอง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และ จนท.ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา37,มาตรา38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

3.ร้านน้องเล็กคาราโอเกะ ซอย 15 ต.บางริ้น อ.เมือง จว.ระนอง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และ จนท.ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา37,มาตรา38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

4.ร้านน้องผึ้งคาราโอเกะ ซอย 15 ต.บางริ้น อ.เมือง จว.ระนอง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และ จนท.ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา37,มาตรา38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

5.ร้านป๊อปปูล่า คาราโอเกะ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จว.ระนอง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และ จนท.ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา37,มาตรา38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

6.ร้านน้องป้อมคาราโอเกะ ปากซอย 15 ต.บางริ้น อ.เมือง จว.ระนอง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และ จนท.ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา37,มาตรา38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

7.ร้านพาขวัญคาราโอเกะ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จว.ระนอง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และ จนท.ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา37,มาตรา38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

8.ร้านน้องอมยิ้มคาราโอเกะ ซอย 13 ต.บางริ้น อ.เมือง จว.ระนอง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และ จนท.ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา37,มาตรา38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

9.ร้านคุ้มเงินคาราโอเกะ ซอย 9 ประปา ต.บางริ้น อ.เมือง จว.ระนอง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และ จนท.ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา37,มาตรา38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

10.ร้านปาล์มป๊าล์มคาราโอเกะ ซอย ระนองธานี ต.บางนอน อ.เมือง จว.ระนอง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และ จนท.ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา37,มาตรา38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

11.ร้านกล้วยหอมคาราโอเกะ ม.2 ต.บางนอน อ.เมือง จว.ระนอง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และ จนท.ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา37,มาตรา38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

12.ร้านพี่หลวงคาราโอเกะ ระนองธานี ต.บางนอน อ.เมือง จว.ระนอง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และ จนท.ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา37,มาตรา38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

สรุปผลการปฏิบัติ
ปกติ

cafe_10 cafe_9 cafe_7 cafe_8 cafe_6 cafe_5 cafe_4 cafe_3 cafe_2 cafe_1 cafe_0

ทิ้งคำตอบไว้