ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561

0
79

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ประจำปี พ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
www.immigration.go.th

 

ทิ้งคำตอบไว้