ขอข้อมูลขั้นตอนและเอกสารติดต่องานแรงงานต่างด้าว

DWQA Questionsหมวดหมู่: ภายในขอข้อมูลขั้นตอนและเอกสารติดต่องานแรงงานต่างด้าว
Paisan Jpaisan j asked 7 เดือน ago

ขอข้อมูลขั้นตอนและรายการเอกสารประกอบและค่าธรรมเนียมหรือ link ศึกษางานเหล่านี้ ของงานแจ้งเอกสารแรงงานต่างด้าว 1.แจ้งที่พัก 2.ยื่นคำขอขออยู่ต่อ 3.แจ้งอยู่เกิน90วัน ขอบคุณครับ